Publiek domein

Handhaving van de openbare orde en bewaking van de rust

Hoe wij helpen

Het is belangrijk dat burgers er op kunnen vertrouwen dat zij, hun omgeving en spullen veilig zijn. Prefense beveiligers, handhavers en toezichthouders zijn vriendelijk en sociaal.

Ze handhaven de openbare orde en bewaken de rust, bij dreigende of onveilige situaties handelen ze adequaat. Zo dragen ze bij aan een veilige en leefbare omgeving.

Overheid

In winkelcentra, woonwijken of overheidsgebouwen moeten burgers en ambtenaren zich vanzelfsprekend veilig voelen. Prefense handhavers, toezichthouders en beveiligers zijn behulpzaam en waarborgen de veiligheid in de openbare ruimte en overheidsgebouwen.

 1. Handhavers en toezichthouders voor de openbare ruimte
  Handhavers en toezichthouders bewaken de openbare orde voor gemeenten en provincies. Geluidsoverlast, parkeer- of milieuovertredingen, geweld, wildplassen of minderjarigen die alcohol drinken: plegen burgers strafbare feiten dan mag de handhaver ingrijpen, de toezichthouder mag alleen signaleren en corrigeren.

 2. BOA
  De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ondersteunt de politie in het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De functie van een BOA beperkt zich tot één werkgebied. Denk bijvoorbeeld aan sociaal rechercheurs, parkeercontroleurs, boswachters of conducteurs.  BOA’s kunnen dankzij hun specifieke kennis en officiële opsporingsbevoegdheden vaak gerichter optreden dan de politie

 3. Receptionisten
  De receptionisten van Prefense geven bezoekers van overheidsgebouwen een warm en vriendelijk welkom. Het zijn gastheren en -vrouwen met de alertheid en het bewustzijn van een beveiliger. In onveilige en dreigende situaties reageren ze snel en daadkrachtig.

 1. Mobiele surveillance in overheidsgebouwen
  De mobiele surveillance beveiligt overheidsgebouwen. De beveiligers openen en sluiten gebouwen, lopen controlerondes en doen aan alarmopvolging. De mobiele surveillanten bewaken de veiligheid. Vinden er calamiteiten plaats, dan schakelen ze direct de hulpdiensten in.
 2. Hondenbrigade
  Een hondenbrigade vergroot in tal van situaties de veiligheid. Speciaal getrainde honden en hondengeleiders controleren op drugs en gevaarlijke stoffen, houden mensenmassa’s in bedwang of dienen als veilige (nacht)patrouille.
 3. Verkeersregelaars
  Evenementen met grote bezoekersaantallen of wegwerkzaamheden in uw gemeente: dat betekent in korte tijd veel verkeer op dezelfde plek. Verkeersregelaars leiden de auto’s in goede banen en voorkomen grote verkeersproblemen.

 Samenwerken met ons?

24/7 bereikbaar op 010 43 728 89

Openbaar Vervoer

Reizigers moeten ontspannen kunnen reizen. Toch bedreigen zwartrijders, zakkenrollers of agressieve passagiers nog wel eens het veiligheidsgevoel van de reiziger of het OV personeel.

Prefense beveiligers bewaken en vergroten het veiligheidsgevoel in het openbaar vervoer. Ze kunnen worden ingezet op stations of in voertuigen. Ze zijn gastvrij, altijd vriendelijk en schieten reizigers en personeel te hulp als het nodig is. In onveilige situaties treden ze adequaat op. Daarnaast hebben de OV-beveiligers uitgebreide kennis van observatie- en alarmsystemen.

OV toezichthouders

Evenementen

Een concert, sportwedstrijd, festival of beurs: evenementen trekken grote bezoekersaantallen. Op plekken waar veel mensen samen komen, speelt veiligheid een essentiële rol. Bezoekers moeten zich veilig voelen, maar ook om een vergunning te krijgen moet je aan een flinke lijst veiligheidseisen voldoen.

Prefense heeft voor ieder type evenement geschikte beveiligers. De belangrijkste taak is het waarborgen en vergroten van het veiligheidsgevoel van de bezoekers. Met effectieve toegangscontroles houden ze ongewenste bezoekers op afstand. In onveilige of dreigende situaties reageren ze krachtig en snel. De beveiligers staan in nauw contact met politie en zijn bevoegd om bijzondere handelingen te verrichten.

Het is ook mogelijk om beveiligers met honden in te zetten. Een hondenbrigade vergroot in tal van situaties de veiligheid. Speciaal getrainde honden controleren op drugs en gevaarlijke stoffen en houden mensenmassa’s in bedwang.

Onze verkeersregelaars voorkomen grote verkeersproblemen. Ze zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer en dragen zo bij aan de veiligheid en sfeer van het evenement.

Veiligheidsoplossing

De beste oplossing is afhankelijk van de omstandigheden. Om tot een geschikte veiligheidsoplossing te komen, gaan we het gesprek aan en luisteren we goed naar uw specifieke vraag. Samen maken we een risicoanalyse van de situatie. Zo weten we zeker dat we de juiste mensen op de juiste plek neerzetten.

Evenementen-beveiliging

 Samenwerken met ons?

24/7 bereikbaar op 010 43 728 89