Toezichthouders

Een leefbare, veilige en schone omgeving

Hoe wij helpen

In winkelcentra, woonwijken of steden moeten burgers zich vanzelfsprekend veilig voelen. Prefense toezichthouders controleren de openbare orde en vergroten het veiligheidsgevoel in openbare ruimtes.

Ze zijn de extra ogen van de politie, handhavers en beveiligers. Waar de handhaver daadwerkelijk mag optreden, mag de toezichthouder alleen signaleren en corrigeren.

toezichthouders

Een veilige en leefbare omgeving

Prefense toezichthouders zijn vriendelijk en sociaal. Ze beantwoorden vragen en gaan het gesprek aan. Dankzij uitgebreide trainingen kunnen ze met alle typen burgers omgaan. De toezichthouders houden altijd het hoofd koel, ongeacht de situatie. Ze melden misstanden en spreken burgers aan op wangedrag als parkeer- of milieuovertredingen, geluidsoverlast of wildplassen. Zo zorgen de toezichthouders voor een veilige en leefbare omgeving.

Bent u op zoek naar een toezichthouder? Om tot een geschikte veiligheidsoplossing te komen, gaan we het gesprek aan en luisteren we goed naar uw specifieke vraag. Samen maken we een profielschets van de toezichthouder. Zo weten we zeker dat we de juiste persoon op de juiste plek neerzetten.

Zoekt u toezichthouders die het publieke domein veilig houden?

We zijn 24/7 bereikbaar op 010 43 728 89